top of page
 WAT 

 

Talanton Valuation is sinds 1990 specialist in bedrijfswaarderingen en transacties. Wij assisteren bij vragen rondom waarde van patenten, geschillen, schade, financiering en overnames en acquisities (M&A). Dat doen we voor familiebedrijven, instellingen, investeringsmaatschappijen en beursgenoteerde bedrijven. Zowel voor prille start-ups als voor ondernemingen die meer dan 100 jaar ervaring hebben.

 

Business valuation als kern

De kern van onze dienstverlening ligt bij business valuation, bedrijfswaarderingen. Daarbij kijken we naar de feiten en cijfers van nu, maar veel meer nog naar verwachtingen in de toekomst: waar liggen nieuwe kansen (waardegroei) of doemen gemiste kansen op (schade)? Als business valuators duiden we de relatie tussen wat er is en wat kan komen. Elke keer opnieuw, want elke situatie is uniek. We werken op het snijvlak van kennis, vakmanschap en vaardigheid, de kunst van het waarderen. Juist die combinatie van feiten, deskundigheid en interpretatie maakt een business valuator tot een waardevolle adviseur.

Wij werken onder meer voor ondernemingen, ondernemers, accountants, fiscalisten, octrooi-gemachtigden, advocaten en de rechterlijke macht (waaronder de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam).

BUSINESS VALUATORS

Solide bedrijfswaarderingen bij patenten, geschillen, schade en M&A-transacties

BUSINESS VALUATION

Bij Business Valuation of bedrijfswaardering draait alles om waarde, zoals bij strategische oriëntatie, overnames of geschillen. Het doel van onze advisering? U als opdrachtgever inzicht geven in de economische waarde, de waardeontwikkeling of het verlies van waarde (schade) van uw onderneming. In heldere taal. Daarvoor dringen we door tot de kern van uw onderneming, haar omgeving en de waardestuwers. Wij treden op als adviseur, partijdeskundige of als onafhankelijk deskundige/mediator.

DEAL VALUATION & FAIRNESS OPINIONS

Bij bedrijfstransacties - fusies, overnames, joint ventures, afsplitsingen – schakelt u ons in voor een goed gefundeerde waardering. Steeds meer waarderingen gaan alleen uit van ‘multiples’. Een bepaalde factor (de multiple) keer bijvoorbeeld de omzet of het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) bepalen dan de prijs van de transactie. Maar prijs alleen is meestal niet voldoende; de economische waarde van een transactie is minstens zo belangrijk. Waarde en prijs zijn immers niet hetzelfde. Als waarderingsspecialisten weten wij hoe we multiples wel kunnen toepassen in samenhang met geldstromen. 

Zo komen we tot een waardering met een stevig fundament bij transacties, veranderingen in de bedrijfsstrategie en second opinions/fairness opinions. Ook voor gebeurtenissen na de transactie verlenen wij valuation services, zoals bij de purchase price allocation (PPA) en (eventuele) impairmentberekeningen. We treden op namens diverse partijen, zoals de onderneming, de directie, raden van commissarissen/supervisory boards.

DISPUTE VALUATION

Bij ondernemingsgeschillen is een duidelijke, betrouwbare onderbouwing van de waardebepaling of schadeberekening cruciaal. Dit biedt immers de beste kans om het conflict succesvol te beheersen. Wij begeleiden al jarenlang processen (gerechtelijke procedures, arbitragezaken, mediation, schadestaatprocedures en forensische procedures) waarbij waarde in het geding is. Zowel meerderheidsbelangen, als bij minderheidspakketten. Talanton treedt regelmatig op als onafhankelijk deskundige of partijdeskundige, zowel aan de kant van de bedrijfseconoom of accountant, als die van de rechter of advocaat. Dat doen we ook als mediator bij geschillen tussen aandeelhouders, als de waarde van het over te dragen aandelenpakket bij toetreding of uittreding ter discussie staat.

TAX VALUATION

Talanton Valuation ondersteunt fiscalisten bij waarderingsvraagstukken, transfer pricing en het vaststellen van verrekenprijzen. Bij deze waarderingen staan het arm’s-Lengthbeginsel en waarde in het maatschappelijk verkeer centraal, omdat ondernemingen binnen eenzelfde groep altijd ‘zakelijke prijzen’ met elkaar moeten overeenkomen. Ook waarderingen in het kader van bedrijfsopvolging behoort tot onze specialiteiten. Logisch en goed onderbouwd. Hebt u als fiscalist te maken met dit type waarderingen? Dan kunt u bij ons rekenen op professioneel en degelijk waarderingsadvies. 

PATENT & IP VALUATION

Patenten en intellectueel eigendom (IP) speelt bij veel ondernemingen een belangrijke rol. Talanton Valuation waardeert intellectueel eigendom als u te maken krijgt met patentbescherming, koop of verkoop. Maar ook als u IP onder licentie beschikbaar wilt stellen aan externen of intellectuele eigendomsrechten in concernverband wilt reorganiseren, zowel nationaal als internationaal.

Business Valuation
Patent
Tax
Dispute
Deal
 HOE 

 

Als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau voor bedrijfswaarderingen (valuation) begeleiden wij uiteenlopende opdrachtgevers, variërend van corporates, MKB, financiële dienstverleners tot rechterlijke macht. We treden op namens verschillende partijen, zoals aandeelhouders, directies, raden van commissarissen. Dat is ons specialisme; al sinds 1998.

TOEGANKELIJK

PROFESSIONEEL

ONAFHANKELIJK

HELDER

ZORGVULDIG

SNEL

BETAALBAAR

WERKWIJZE

Wij werken vanuit onze vakkennis met integriteit en een heldere aanpak. Een samenwerking begint met een intakegesprek en bekijken we of we u de meerwaarde kunnen bieden waar u recht op hebt. Daar zijn we eerlijk in. Ons waarderingsproces bestaat uit heldere stappen, zodat u altijd weet wat u op welk moment van ons kunt verwachten.  Wij staan open voor al uw vragen, werken zorgvuldig en snel. En de kosten? Ook daar zijn we helder in, met duidelijke tarieven. En, niet onbelangrijk: wij zijn zelf ook ondernemer. Daardoor kennen we dus ook ‘de andere kant’ en staan met beide benen in de werkelijkheid. 

BEROEPSKWALITEIT EN ACCREDITATIES

De adviseurs van Talanton zijn aangesloten bij de volgende (beroeps)verenigingen en registers:

 • NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators), ingeschreven als Register Valuators.

 • LRGD (Landelijk Register voor Gerechtelijke Deskundigen), ingeschreven als gerechtelijke deskundigen.

 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), verbonden als member (MRICS, gewoon lid) of fellow (FRICS, uitgereikt voor members die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied).

 • GARP (Global Association of Risk Professionals), ingeschreven als lid.

 

En ten slotte: de oprichters van Talanton Valuation zijn de grondleggers van de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Daardoor zijn wij veelvuldig als docent en spreker betrokken bij valuation-opleidingen en -cursussen aan verschillende universiteiten en voor beroepsorganisaties.

HOE
WIE
 WIE 

 

Talanton heeft ruim 20 jaar ervaring in bedrijfswaarderingen. Van standaard bedrijfswaarderingen tot de meest omvangrijke en complexe waarderingsvraagstukken, nationaal en internationaal. En wist u dat wij de grondleggers zijn van de allereerste opleiding Business Valuation van Nederland aan de Rotterdam School of Management, onderdeel van Erasmus University Rotterdam?

J.M. (José) de Wit RV MRICS - Partner
M +31 (0)6 53 64 42 13   in 
dewit@talanton.nl

 

José studeerde accountancy en Business Valuation aan de Rotterdam School of Management. Het diploma werd toegekend met de kwalificatie ‘met genoegen’. Hij is lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators en de Dutch Corporate Finance Association en is examinator bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV). Verder is José gerechtelijk deskundige en bestuurslid bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).
Tevens is José member van het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

Na ruim 15 jaar ervaring in de openbare accountancy praktijk heeft hij bijna 20 jaar ervaring in business valuation en M&A (overnames en acquisities).
Naast waarderingen in het kader van fusies en overnames, overdrachten binnen de familie, patenten en start-ups heeft José vele uitkoopprocedures begeleidt waarbij mede aan de hand van economische waarde van een onderneming een aanvaardbare oplossing voor partijen wordt bereikt. In een aantal zaken speelde de waardering van vastgoedposities een belangrijke rol.  Ook was José betrokken bij een aantal schadeclaims ten gevolge van contractbreuk etc.

foto barend 2_edited.jpg
drs. B.W. (Barend) Salemink RV FRM CVA- Partner
M +31 (0)6 22 09 83 36   in  
salemink@talanton.nl

 

Barend studeerde economie aan Erasmus University Rotterdam en Business Valuation aan Rotterdam School of Management. Daarnaast is Barend een gecertificeerde Financial Risk Manager (FRM) van de Global Association of Risk Professionals en Certified Valuation Analyst van de National/European Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA/EACVA)
 
Barend heeft 15 jaar corporate valuation ervaring in de chemische en farmaceutische industrie (Akzo Nobel) en 9 jaar in de bancaire sector (Rabobank). Barend is gespecialiseerd in IT, tech, healthcare en waardering van financiële instrumenten. Daarnaast is Barend gespecialiseerd in value-driven business process re-engineering/reorganisation en het “verkoopklaar maken” van bedrijven.

202002051341_JvBMH9A3947-Edit-2.jpg
drs. A.J. (Astrid) Molenaar-Steringa RA RV - Partner
M +31 (0)6 53 38 1255   in  
molenaar@talanton.nl

 

Astrid studeerde economie en accountancy aan de Erasmus University Rotterdam. Astrid is extern deskundige voor de accountancy opleiding bij de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Nyenrode Business Universiteit. Astrid heeft ruim 25 jaar ervaring in de openbare accountancy praktijk. Astrid heeft zich verder gespecialiseerd in Business Valuation aan de Nyenrode Business Universiteit. Astrid heeft ervaring met ondernemingswaarderingen bij fusies en overnames.

dr. J. (Jan) Vis MBA CMC RV FRICS - Senior Counsel
T +31 (0) 20 800 65 66
office@talanton.nl

 

Jan Vis is als adjunct-professor Business Valuation verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Als gastdocent is hij verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate. 

Hij is voorzitter van de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Tevens is hij fellow van het RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

 SECTOREN 
AUTOMOTIVE

Een patenthouder in de automotive-sector wilde de patentportfolio herstructureren naar juridische entiteiten. De ontwikkeling van nieuwe auto-onderdelen is een risicovolle onderneming en de markt voor gepatenteerde auto-onderdelen kent slechts enkele aanbieders. De ondernemer vroeg Talanton om de inbrengwaarde van de patenten te bepalen, waarna de uitkomsten door de patenthouder en de betreffende fiscale autoriteiten zijn geaccepteerd.

 

 

MARITIEM

De maritieme sector is volop in beweging zowel (inter)nationaal als regionaal. Twee havenbedrijven (de derde haven van Nederland en de tweede van België) kampten met de vraag of een fusie op basis van financiële gelijkwaardigheid mogelijk was, waardoor beide bedrijven konden groeien. Talanton voerde de waardering uit voor beide havenbedrijven, onderzocht welke fiscale wet- en regelgeving van toepassing was, waardeerde bepaalde grondposities en ontwikkelde een investeringsplan. Op grond van de waarderingen was het advies aan de aandeelhouders in beide landen dat een fusie op basis van gelijkwaardigheid een gezonde optie was voor de toekomst.

 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Een HR-dienstverlener kreeg te maken met een intern geschil over de uitkoopprijs van een minderheidsaandeelhouder. De HR is een enorme groeimarkt, maar deze groei wordt tegelijkertijd beperkt door de aanwas en de concurrentie op de arbeidsmarkt. Daarnaast had het bedrijf met goed resultaat geïnvesteerd in een nieuwe online screeningstool. Talanton werd gevraagd de waardering van het aandelenpakket te bepalen met deze elementen als aandachtspunten. Op basis van deze waardebepaling besluiten de aandeelhouders over een convenierende regeling.

 

 

IT

Binnen een start-upbedrijf in de IT besluit een van de oprichters na enkele jaren een andere weg in te slaan en zijn aandelenpakket aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Talanton heeft een onafhankelijke waardering gedaan van de waarde van het betreffende aandelenpakket in het kader van de uitkoop. Bij een startup is het een van de kernpunten om een betrouwbare prognose en inschatting te maken van de groei en de kostenstructuur. Het aandelenpakket is gewaardeerd en de betreffende aandeelhouder is naar aller tevredenheid uitgekocht.

 

ENERGIE/MILIEU

Een ondernemer is actief in de ontwikkeling van biomassafabrieken in de Aziatische markt; een bijzonder dynamische omgeving. Ten behoeve van de financiering van deze business cases klopte de producent bij Talanton aan voor een grondige onderbouwing van de nieuwe business cases en waardebepaling als basis voor de onderhandelingen met nieuwe investeerders. Naast de specifieke cultuur en regelgeving in Azië, diverse valuta’s, contracten en licentiefees, speelden in deze casus vele technische factoren een belangrijke rol. Het management is zeer tevreden over de dienstverlening van Talanton, op grond waarvan de onderneming in staat was betere investeringsbeslissingen te nemen en financiers aan te trekken.

 

Een energiecentrale was verwikkeld in een gerechtelijk dispuut met de fiscale autoriteiten over de hoogte van de WOZ-waarde van de centrale. Te hoog, in de ogen van eigenaar. Talanton is bij de procedure betrokken voor een waardebepaling. Op basis van economische argumenten hebben we aangetoond dat de WOZ-taxatie inderdaad te hoog was vastgesteld. De rechter heeft deze waardering in grote lijnen gevolgd, waardoor de WOZ-waarde werd verlaagd. Deze zaak had een zeer vertrouwelijk karakter en vroeg om een grote mate van discretie.

CHEMIE

Een investeerder wenste een belang te nemen in een chemiebedrijf gespecialiseerd in het compounderen van kunststoffen. Om een goed gefundeerde beslissing te kunnen nemen, voerde Talanton een business-caseanalyse uit. Met het oog op verdere groei was aanvullende financiering nodig. Daarom werkte Talanton ook een financieringsmemorandum uit op basis waarvan naast risicodragend vermogen, bancaire financiering werd verkregen.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

In het kader van een onteigening van effecten en andere vermogensbestanddelen in een financiële instelling moest een schadeloosstelling worden vastgesteld. De onteigenaar is van mening dat de schadeloosstelling nihil bedroeg. In de daarop volgende procedure bij de Ondernemingskamer hadden de advocaten in deze procedure economische argumentatie nodig om deze stelling te weerleggen. Mede op basis van het rapport van Talanton kwam de Ondernemingskamer tot het besluit dat de waarde ‘nihil’ onjuist was. Als gevolg moest de waarde van de onteigende zaken door onafhankelijk deskundigen worden vastgesteld.

PROJECTEN
TALANTON ACADEMY
 ACADEMY 

 

Opleiden en trainen zit Talanton Valuation in het bloed. De oprichters van Talanton zijn ook de grondleggers van de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. De eerste in Nederland. Daarnaast zijn wij betrokken bij cursussen en programma's rondom business valuation bij andere universiteiten en beroepsorganisaties, zoals bij:

 • Amsterdam School of Real Estate

 • Universiteit Leiden

 • Nyenrode Business Universiteit

 • de Belastingdienst

 • SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten)

 • NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

 

Training en trainers

Talanton Academy verzorgt korte trainingen op elk niveau op het gebied van Valuation en direct verwante onderwerpen. Voor valuation professionals, maar ook voor professionals uit andere vakgebieden, zoals fiscalisten, advocaten, bestuurders en vastgoedspecialisten. Onze trainers combineren hun kennis uit de valuation-praktijk met jarenlange wetenschappelijke ervaring als docent en researcher Business Valuation.

MASTERCLASS VALUATION VOOR ADVOCATEN

Advocaten hebben veelvuldig te maken met aandeelhoudersgeschillen, uitkoopprocedures, overeenkomsten of schade. Uiteraard zeer juridische vraagstukken, maar veelal sterk verbonden met financiële elementen.

 

De masterclass ‘Valuation voor advocaten’ geeft helder antwoord op vragen als:

 • Recht, waarderen en de vraag: “Geld dat stom is, maakt recht wat krom is?”

 • Hoe waardeer ik een aandelenbelang of een minderheidsbelang?

 • Wat is de uitwerking van prijsmechanismen en waarderingsmechanismen in aandeelhoudersovereenkomsten?

 • Hoe bereken ik economische schade op de juiste wijze?

 • Hoe formuleer ik vragen aan een financieel deskundige? 

 

MASTERCLASS VALUATION VOOR BESTUURDERS

Bestuurders in allerlei sectoren moeten regelmatig beslissingen nemen rondom investeringen, desinvesteringen, samenwerkingen, fusies, etc. Valuation speelt daarbij een belangrijke rol, ook in gesprekken met CFO's, bankiers en corporate finance-adviseurs. Maar het is ook vaak een lastig en onbekend terrein.

 

De masterclass ‘Valuation voor bestuurders’ geeft helder antwoord op vragen als:

 • Hoe weet ik wat mijn bedrijf waard is?

 • Wat zijn de gangbare waarderingsmethoden?

 • Hoe herken ik ze en kan ik ze interpreteren?

 • Wat is het verschil tussen prijs en economische waarde?

 • Wat drijft de waarde van mijn onderneming?

 

MASTERCLASS VALUATION VOOR FISCALISTEN

Fiscalisten hebben regelmatig te maken met uiteenlopende aspecten rondom waardering. Of het nu gaat om overdracht van (cumulatief preferente) aandelen binnen familie, herstructurering van vennootschappen of het verplaatsen van intellectueel eigendom.

 

De masterclass ‘Valuation voor fiscalisten’ geeft helder antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de ‘hot topics’ binnen waarderingsland?

 • Hoe zit het met de opbouw van de vermogenskostenvoet?

 • Hoe kun je tot een goed onderbouwde waardering komen?

 • Hoe kan de ValuePlan®-software mij helpen?

 

CURSUSAGENDA

Talanton Academy verzorgt inhouse Valuation-trainingen voor advocaten, bestuurders en fiscalisten. De trainingen van ongeveer 2 uur worden in overleg met u ingepland. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur een email naar office@talanton.nl en wij nemen contact met u op wanneer de cursus kan worden gehouden.

CONTACT
bottom of page